Havdrup kirkes Podcast
Det kærlige tilbageblik på dagen (2) - Aftenmeditation med Bente Lybecker

Det kærlige tilbageblik på dagen (2) - Aftenmeditation med Bente Lybecker

March 4, 2021

Se tilbage på din dag i dag og tal med Gud om dagen i morgen.

Hvad var mest livgivende i dit indre i dag? Og hvad var mindst livgivende? Tal med Gud om det.

Få dagens stille og eftertænksomme stund her. Bente guider dig hele vejen igennem.

Ved klaveret organist Peter Plougmann.

Med Bente på opdagelse i Enneagrammet - Type 2: Hjælperen (Afsnit 3 ud af 10)

Med Bente på opdagelse i Enneagrammet - Type 2: Hjælperen (Afsnit 3 ud af 10)

March 2, 2021

Velkommen til præst Bente Lybeckers podcastserie på 10 afsnit om Enneagrammet som en vej til selverkendelse og indsigt i ens grundsynd som menneske.

Afsnit 1 er Introduktion til serien, og den skal du ikke snyde dig selv for at høre, før du går i gang. 

Afsnit 2-10 handler om hver af de 9 personlighedstyper. Mens du lytter, kan du se, om du kan genkende dig selv.

Bente nævner i hvert afsnit eksempler på bibelske personer og personer fra kirkehistorien, som er den type, afsnittet handler om, og som nåede frem til moden udvikling. Udsendelsen afsluttes med Bentes forslag til, hvilken form for bøn udsendelsens type kan have glæde af at praktisere. 

-

Type 2: Hjælperens grundsynd er stolthed og hovmod.

Type 2 er sociale og udadvendte hjerte-mennesker, der er gode til at hjælpe og tilfredsstille deres omgivelser. Men de kan tænke: "Verden kan ikke klare sig uden min hjælp", derfor er deres grundsynd stolthed eller hovmod.

Den umodne 2´er ser sig som offer for andres behov og krav. Den umodne 2´er ønsker at være uundværlig og bliver vred over ikke at få anerkendelse for sit besvær.

Den modne 2´er er i kontakt med egne behov og hviler i sig selv. Den modne 2´er i stand til at give kærlighed uden skjulte motiver om at få kærlighed og taknemlighed til gengæld. 

Bibelske eksempler på Type 2:  Maria Magdalene, fhv. prostitueret og en af kvinderne i Jesu inderkreds. Maria Magdelene er en moden 2´er, elskende og selvopofrende. Marta er en umoden 2 ´er, der gør sig selv til et offer. Johannes, den discipel, Jesus elskede, har fokus på kærligheden, og det er typisk for 2´eren. Johannes skriver, at Gud er kærlighed. At den, der ikke elsker, ikke kender Gud.

Et historisk eksempel på Type 2: Mother Teresa, der hjalp Calcuttas fattige. Men hun fik også kritik for at fastholde de fattige i hjælpeløshed for ikke selv at blive uundværlig. Hvis kritikken har noget på sig, ser vi både 2´erens styrke og svaghed i en og samme person.

Forslag til bøn for Type 2. For type 2 er udtryksfyld bøn tiltalende. Det kan være bøn i bevægelse eller meditativ dans. Type 2 får ofte deres gudsmøde i fællesskabsoplevelser som fx pilgrimsvandring, hvor alle har samme fokus. Type 2 har godt af at lade deres eget jeg komme til syne. Derfor kan meditation i fantasien være en god hjælp til at blive fortrolig med egen indre verden og længsler. 

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 5 ud af 12)

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 5 ud af 12)

February 20, 2021

Tag med Kristine Stricker Hestbech til øen Lindisfarne, som hun besøgte som pilgrim i november 2019. Øen har været et kristent og kulturelt knudepunkt i årene 500-900 e. kr., som kaldes for "Den gyldne tid".

Dag 5 reflekterer Kristine over Jesu ord: Sælg alt og følg mig! 

I dette afsnit går Kristine på en lokal pub for at få en øl og læse i en bog. I pubben er der nogle urolige jagthunde, og Kristine bliver irriteret på dem og deres ejere. Men så læser hun noget, som giver hende et nyt perspektiv på situationen.

Bogen handler om Ørkenfædrene, der levede i Ægypten i det 4. og 5. årh. Ørkenfædrene var mennesker, der tog Jesu ord alvorligt. De solgte alt og tog ud i ørkenen for at komme tættere på Gud og lade sig forene med ham.

I ørkenen var Gud dog ikke den første, de mødte, for frem vrimlede dæmoner som kedsomhed, rastløshed, meningsløshed og vrede.

Ørkenfædrene blev efterhånden i stand til at forvandle disse dæmoner til noget andet. Og pludselig så Kristine på de irriterende hunde i pubben med et andet blik ...

Hør mere i dette afsnit fra Lindisfarne.

 

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet - Type 1: Perfektionisten (Afsnit 2 ud af 10)

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet - Type 1: Perfektionisten (Afsnit 2 ud af 10)

February 17, 2021

Velkommen til præst Bente Lybeckers podcastserie på 10 afsnit om Enneagrammet som en vej til selverkendelse og indsigt i ens grundsynd som menneske.

Afsnit 1 er Introduktion til serien, og den skal du ikke snyde dig selv for at høre, før du går i gang. 

Afsnit 2-10 handler om hver af de 9 personlighedstyper. Mens du lytter, kan du se, om du kan genkende dig selv.

Bente nævner i hvert afsnit eksempler på bibelske personer og personer fra kirkehistorien, som er den type, afsnittet handler om, og som nåede frem til moden udvikling.

Type 1: Perfektionistens grundsynd er vrede. En vrede der vokser, efterhånden som verden viser sig at være ufuldkommen. Det spænder ben for dig, og du kan have tendens til at finde fejl i alt og alle ... 

Både Paulus og Luther er eksempler på Type 1. Paulus var en ivrig og nidkær farisæer, der forfulgte de kristne, men han udviklede sig til en moden 1´er med en god skelneevne. Det rigide er pist væk, når han belærer menigheden i Korinth. - Luther sled i sin ungdom med sin samvittighed og strenge selvkritik, men da han erfarede Gud som barmhjertig og god, skete der en forvandling med ham: Luther blev en moden 1´er, der slap sin higen efter det perfekte og kunne reformere samtidens kirke, der udnyttede mennesker.  

Forslag til bøn for Type 1. Udsendelsen afsluttes med Bentes forslag til, hvilken form for bøn Type 1 kan have glæde af at praktisere.

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet. - Introduktion (Afsnit 1 ud af 10)

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet. - Introduktion (Afsnit 1 ud af 10)

February 17, 2021

Velkommen til præst Bente Lybeckers podcastserie på 10 afsnit om Enneagrammet som en vej til selverkendelse og indsigt i ens grundsynd som menneske. I denne serie vil Bente præsentere enneagrammet for dig.

Afsnit 1 er Introduktion til serien, og den skal du ikke snyde dig selv for at høre, før du går i gang. 

Enneagrammet kan være en hjælp til at møde sine medmennesker og Gud på en bedre måde. Det er en tolkning af den menneskelige adfærd, som beskriver 9 forskellige måder at være i verden på. Vi ligner alle sammen alle typer lidt, men én af typerne kan vi som regel genkende os selv mere i, end i nogen af de andre.

Vi kender alle til at have uhensigtsmæssige handlingsmønstre, som vi bærer med os i livet, men som kan spænde ben for os i omgangen med andre mennesker og i forhold til at udfolde de gudgivne gaver i os selv. Når disse handlingsmønstre er u-erkendte, bliver de en fælde, som vi falder i gang på gang. 

I en kristen sammenhæng kaldes denne fælde for en "grundsynd". Hver personlighedstype har sin egen grundsynd. Og hver personlighedstype handler på en skala fra umoden - over et stort midterfelt med blanding af umoden/moden - til moden.

En del kristne, især i den katolske kirke, bruger enneagrammet som et redskab til større selvindsigt, fordi det kan være en mulighed for at opdage egne uhensigtsmæssige handlingsmønstre i livet og en hjælp i mødet med andre mennesker. 

Du kan i serien følge de forskellige personlighedstyper og finde den type, du ligner mest. Måske du derigennem kan få en højere grad af opmærksomhed om dine egne uhensigtsmæssige mønstre, så du kan handle mere modent til glæde for dig selv og andre. 

God fornøjelse!

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 4 ud af 12)

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 4 ud af 12)

February 15, 2021

Tag med Kristine Stricker Hestbech til øen Lindisfarne, som ligger ud for Northumberlands kyst i det nordøstlige England. Øen har under 200 indbyggere.  

Dag 4 reflekterer Kristine over "hvilen"

- Lever vi liv, hvor vi kun vil have aktivitet, vækst og erobring, så får vi aldrig omsat alt det til visdom, som vi kan finde hvile og ro i. Og vi har intet at give videre til vores børn, for så lever vi et liv, der ligner deres fuldstændigt, siger Kristine i denne podcast, hvor hun inspirerer os til at omfavne livets cyklus.

Hvordan vil DU vise kærlighed? - En fortælling for konfirmander om at sprede kærlighed

Hvordan vil DU vise kærlighed? - En fortælling for konfirmander om at sprede kærlighed

February 9, 2021

Hør Kristine Stricker Hestbech fortælle historien om præsten Valentin, der gav navn til den 14. februar som "Valentinsdag". Valentin ville ikke forsage sin tro, og derfor blev han hængt i år 269 e. kr.

"At leve med kærlighed i hjertet er ikke altid lige nemt. Men én dag om året giver vi den gas, kærlighedsgas. Valentins historie er kristendommens spådom: Som kristne skal vi sprede kærlighed, mens vi lever", siger Kristine.

 

Uden mine tiptiptip-oldeforældre, så var jeg ikke mig i mit  liv. - En kirkegårdsvandring med Kristine Stricker Hestbech

Uden mine tiptiptip-oldeforældre, så var jeg ikke mig i mit  liv. - En kirkegårdsvandring med Kristine Stricker Hestbech

February 9, 2021

De døde er forudsætningen for, at man selv lever.

"Uden mine tiptiptip-oldeforældre, så var jeg ikke mig i mit  liv". - Tag med præst Kristine Stricker Hestbech på en halv times vandring på kirkegården i Havdrup (eller på din egen lokale kirkegård) med refleksion over både kirkegårdshistorie, begravelsesskikke og din egen død.

Undervejs er der små musikindslag af organist Peter Plougmann, som spiller fantasier over danske salmer. 

Velkommen til Amsterdam - Når livet ikke bliver, som vi drømte om

Velkommen til Amsterdam - Når livet ikke bliver, som vi drømte om

February 9, 2021

Tab af drømme er tab af stor betydning.

Men i denne lille podcast fortæller præst Bente Lybecker, hvor vigtigt det er ikke at bruge sit liv på at sørge over tabet, når livet ta´r en uventet drejning.

Pilgrimsvandring til konfirmander og andre der taler med Gud gennem bøn

Pilgrimsvandring til konfirmander og andre der taler med Gud gennem bøn

February 3, 2021

Præst Kristine Stricker Hestbech tager dig i denne podcast med på vandring med bønnen i centrum. I sit hjertes bibliotek gemmer hun denne bøn: "Herre, vis mig din vej og giv mig mod til at gå den".

I sin podcast tager Kristine dig med på sin rejse frem mod den bøn og inviterer undervejs til refleksioner over, hvad det er, vi beder om, når vi beder til Gud. 

 

Play this podcast on Podbean App