Havdrup kirkes Podcast
Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet (Afsnit 11 ud af 11)

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet (Afsnit 11 ud af 11)

August 3, 2021

Her kan du høre det sidste afsnit i Bentes serie om Enneagrammet, hvor hun samler op på enneagrammets 9 typer med Jesus som hovedperson..

Vi ligner alle på nogle punkter hver af enneagrammets 9 typer, men vi ligner typisk een type mere end andre.

Jesus er sand Gud og sandt Menneske. Han er på en måde en sammenfatning af hele menneskeheden. I dette afsnit viser Bente, hvordan Jesus har træk fra alle 9 typer i enneagrammet, og hvordan han afbalancerer de modne og de umodne aspekter i hver type.

God fornøjelse!

 

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet - Type 9: Fredselskeren (Afsnit 10 ud af 11)

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet - Type 9: Fredselskeren (Afsnit 10 ud af 11)

May 18, 2021

Fredselskeren er en af de tre mavetyper 8, 9 og 1 med en godt skjult aggressivitet (passivt aggressiv). Udtrykker utilfredshed gennem stædighed, forhaling, undgåelse, tilbagetrækning og søvn. Bliver ikke synligt vred eller spontant vred. Uhøjtidelige fredsskabere, upartiske og åbne. Hader uoverensstemmelser. 9´eren er allroundere og kan lidt af hvert, men mangler fokus og afgrænsning. Mangler mod til at vise sit talent for omgivelserne. Undervurderer sig selv.

Grundlængsel: harmoni

Grundbehov: at undgå, fx konflikter eller anstrengelser og at udtrykke sig direkte

Grundsynd: dovenskab, mangler drive

Fælde: bekvemmelighed

Livsopgave: at overvinde skjult kynisme, hvor de resignerer over for livet

Gave: beslutsom handlekraft

Den umodne 9´er undviger alt: livet, verden, godt som dårligt. Er stædig, fatalistisk og graver sit talent ned af frygt for at gøre noget forkert

Den normale 9´er: er let at omgås, tilpasset og ubeslutsom

Den modne 9´er: er accepterende, målbevidst og fredselskende. Kan vise betingelsesløs kærlighed

Bibelsk eksempel på en 9´er: Jonas, der flygter fra Guds opgave og bliver slugt af en stor hval

Berømte eksempler på 9´ere: Dalai Lama, grisehandler Larsen fra Matador

Kirkehistoriske eksempler på 9´ere: Pave Johannes 23., som havde øgenavnet ”kardinal lad os forstå hinanden”, Den hellige Teresa af Avila

Forslag til bøn og meditation for 9´ere: 

9´eren har brug for at slippe sit behov for at undgå konflikter og for at fastholde ro for enhver pris. For at overvinde sin modstand mod at tage fat på ”den indre rejse” kan 9´eren have brug for: Ignatiansk kontemplation, hvor man lever sig ind i en bibeltekst med alle sanser. Det kærlige tilbageblik på dagen, hvor man tvinges til at se de ubehagelige følelser og hændelser i øjnene og håndtere dem. Koncentrerende bøn og kontemplation som opladning til at gå ud i livet og handle, ikke en flugt fra livet ind i ro og harmoni.

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet - Type 8: Frontkæmperen (Afsnit 9 ud af 11)

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet - Type 8: Frontkæmperen (Afsnit 9 ud af 11)

May 11, 2021

Frontkæmperen er en af de tre mavetyper 8, 9 og 1. Lidt fjendtlige typer, der reagerer instinktivt, man fornemmer en vis aggressivitet. Frontkæmpere er fascinerende mennesker, der kæmper uafbrudt kamp mod uretfærdighed og hykleri. Lederen, udfordreren er andre betegnelser for frontkæmperen. De vil hellere styre end at blive styret. Djævelens advokat, som er i opposition til noget. Kan reagere voldsomt mod dem, der har de negative træk, som de ikke kan gennemskue hos sig selv.

Grundbehov: at være stærke

Grundsynd: skamløshed, vellyst. Tendens til at krænke andre for egen glædes skyld.

Gave: passion og lidenskab.

Den umodne 8´er: stiller høje, moralske krav til andre, men kan ikke selv honorere dem. Har ikke respekt for andres sårbarhed. Tyrannisk og magtbegærlig.

Den normale 8´er: kontrollerende, konkurrerende, direkte.

Den modne 8´er: passioneret, lidenskabelig og varm, fuld af livskraft. Karismatisk leder, der sætter andre på sporet af deres potentiale i livet.

Bibelske eksempler på en 8´er:  Samson og kong David fra GT.

Berømte eksempler på 8´ere: Martin Luther King, Ghita Nørby.

Forslag til bøn og meditation for 8´ere: 

Stille ordløs bøn, centrerende bøn, eller kontemplation i ordløs hvilen foran Guds ansigt. 8´eren skal som højenergi-mennesker forberede sig på bøn.

Vi må alle løsrive os fra det, der forhindrer os i at følge Kristus. 8´eren må slippe sin bundethed til magtmisbrug og kontrol over andre. 8´eren har brug for at dæmpe sin lidenskabelige stræben efter retfærdighed, når dette fører til, at hun overreagerer over virkelige eller indbildte overgreb mod egne eller andres rettigheder. Kan have godt af at trække vejret dybt og holde en lille pause, inden hun reagerer.

 

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet: Type 7 - Eventyreren (Afsnit 8 ud af 11)

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet: Type 7 - Eventyreren (Afsnit 8 ud af 11)

May 6, 2021

Eventyrere er livsglade mennesker, der udstråler lykke og optimisme, men de tilhører alligevel gruppen af hovedmennesker ligesom type 5 og 6. De har tendens til at trække sig tilbage til hovedet for at rationalisere tingene, så det smertefulde kan bortforklares. 

Grundbehov: At undgå smerte.

Grundsynd: Manglende mådehold, frådseri, overdrivelse.

Gave: Nøgternhed - som resultat af at have set det svære og smertefulde i øjnene.

Den umodne 7´er: påståelig og har svært ved at erkende egne fejl.

Den normale 7´er: overaktiv, nydelsessyg og overfladisk.

Den modne 7´er: spontan, ægte glad og i stand til at være nærværende, både selskabelig og refleksiv.

For at modnes som menneske må 7´eren overvinde sin frygt for fysisk og psykisk smerte. Sygdomsperioder kan være en uventet vej til uventet, dybere glæde. 7´eren kan vælge bevidst at arbejde med syge og døende mennesker for at konfrontere sig med smerten i livet.

Bevægelser i kirken med stærke 7´er-træk:

Den karismatiske kirke med al dens glæde, lovsang og begejstring.

Bevægelser uden for kirken med stærke 7´er-træk:

New Age som har en overflod af åndelige varer, inspireret af Østens mystik og religioner med harmoni og livslykke på programmet. Bevæger sig ofte på tankeplanet med en flugt fra det smertefulde.

Bibelsk eksempler på en 7´er: Kong Salomon.

Berømte eksempler på 7´ere: Jytte Abildstrøm, John F. Kennedy, Mozart, Frans af Asissi.

Forslag til meditation for 7´ere: Det kærlige tilbageblik på dagen, Kontemplation i stilhed foran Guds ansigt.

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet: Type 6 - Skeptikeren (Afsnit 7 ud af 11)

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet: Type 6 - Skeptikeren (Afsnit 7 ud af 11)

April 23, 2021

Type 6: Skeptikeren – tilhører gruppen af hoved-mennesker. De er ofte konservative og traditionelle og kan have svært ved at træffe en beslutning. Loyal og trofast og en meget almindelig type i den vestlige verden.

Grundbehov: sikkerhed og tryghed, for frygten spiller en stor rolle i deres liv.

Grundsynd: frygt – for at blive forladt eller for at mangle vejledning og støtte fra andre. De mangler tillid til sig selv og andre. De frygter ofte det værste og forudser alt det, der kan gå galt.

6´eren søger efter autoriteter, som kan give dem sikkerhed, som de kan læne sig op ad, men kan samtidig have et modsætningsfyldt forhold til autoriteter. 

Svaghed: De har tendens til at projicere egne svagheder over på andre. Har generelt et pessimistisk syn på sig selv, undervurderer egen succes og egne evner.

Sort-hvidt-verdensbillede: Kan falde for fundamentalisme af forskellig art; religiøs, politisk, ideologisk eller for hierarkiske systemer.

6´eren findes i 2 grundtyper:

De fobiske 6´ere: forsigtige og mistænksomme, ringe selvtillid, risiko for fejhed. De flygter.

De kontrafobiske 6´ere håndterer deres frygt ved at opsøge det farlige for at overvinde frygten. Frygten er en slags motor for deres handlinger, men de har ikke kontakt til frygten. Deres risiko er overmod.

6´eren kan håndtere deres frygt på 3 forskellige måder: 

  1. de kan flygte eller gå tilbage
  2. de kan gå frem
  3. de kan gå til siden (søge en autoritet ved deres side, som kan tage det farlige på sig og beskytte dem)

Den umodne 6´er: er afhængig, fordømmende, paranoid, defensiv, undgår fejl.

Den normale 6´er: er pligtopfyldende og forsigtig og hhv. autoritær/antiautoritær.

Den modne 6´er: Modig, trofast og tillidsfuld. Stabil og hviler i sig selv. God portion humor. 

Livsopgave: at løsrive sig fra ydre styring, tage ansvar for sit eget liv og se sin frygt i øjnene. Hvis det sker, kommer gaven: Selvopofrelse og mod.

Bibelske eksempler på en 6´er: - Timoteus (fobisk), - Jesu discipel Peter (kontrafobisk).

Berømte 6´er: - Kronprins Frederik eksempel på en moden 6´er, der hviler i sig selv, - Røde fra TV-serien Matador, som har et kompliceret forhold til autoriteter.

Forslag til Bøn og meditation for den hoved-centrerede 6´er, som skal styrkes i sin tillid til sig selv og til Gud:

Trospraxisgrupper, hvor man udveksler erfaringer og sætter ord på sine følelser, er sunde for en 6´er.

Kontemplation for Guds ansigt: Med fokus på åndedrættet kan 6´eren indånde Guds fred og ånde sin egen bekymring og uro ud.

Det kærlige tilbageblik på dagen: Tilbageblikket kan give stille og sikker vejledning til, hvor han eller hun med fordel kan bevæge sig hen i morgen.

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag12 ud af 12)

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag12 ud af 12)

April 20, 2021

Her kommer sidste afsnit af Kristines podcastserie fra øen Lindisfarne, som hun besøgte på et studieophold i november 2019. Du kan høre eller genhøre de 12 afsnit, hvornår du vil.

Øen Lindisfarne var et knudepunkt for keltisk, kristen spiritualitet i flere århundreder 500-900.

Tema Dag 12 : Hvor er Guds rige?

I Lukasevangeliet kap. 17, vers 21 bliver Jesus spurgt, hvornår Guds rige kommer, og han svarer: "Guds rige kommer ikke så man kan iagttage det. (...) Guds rige er midt iblandt jer."

Hele vores kultur i den vestlige verden er dualistisk i sin grund. Det går tilbage til kirkefaderen Augustin (354-430 e. kr.). Han havde stor indflydelse på romerkirkens lære og udlægning af bibelen og dermed på kristnes måde at tænke og leve på.

Hans idé var, at verden er dualistisk: Vi lever i en fysisk verden, men vi er åndelige væsener. 

Ud af denne idé voksede en forståelse af, at for at være et sandt Guds barn, måtte man lægge så meget af denne verden fra sig som muligt, også sine egne kropsbehov. Den opfattelse er trængt helt ind i klosterbevægelsen, som holdt kroppens begær nede gennem disciplin og faste. Det har medført, at vi er kommet til at dele vores liv op i, hvad der er vigtigt, og hvad er er nødvendigt.

Prøv og tænk på dit eget liv: Hvor modsatrettet er det i den måde, du omgås daglige nødvendigheder på?

Deler vi ikke også vores liv op i, hvad der er vigtigt, og hvad der er nødvendigt? Tænker vi ikke også, at noget skal overstås (fx indkøb, vask og støvsugning), for at vi kan komme hen til det, der er virkeligt vigtigt (arbejde og fritid)? 

I modsætning hertil står den keltiske forståelse af kristendom, som lægger vægt på, at Alt i denne verden er skabt af Gud.  Guds rige kommer ikke, det er her allerede, sagde Jesus. Det tog de keltiske kristne helt bogstaveligt. Alt i deres hverdag var af Gud og i Gud. Lige fra at gå ud i stalden til dyrene, feje gulvet og til at malke en ko.

Den keltiske bøn: Kristus er med mig, Kristus er i mig, Kristus er bag mig, Kristus er foran mig, Kristus er ved siden af mig.

Vi kan også lære at se nødvendigheder som steder, hvor vi lever og ånder i Gud. Hvor hver aktivitet i løbet af dagen kan blive en gudstjeneste, så vi støvsuger til Guds ære. 

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 11 ud af 12)

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 11 ud af 12)

April 12, 2021

Tag med Kristine Stricker Hestbech til øen Lindisfarne, som hun besøgte i november 2019. På Lindisfarne blev der i ca. 635 bygget et kloster, fordi øen som er omgivet af tidevand lå ideelt i forhold til munkenes mission. Ved lavvande kunne munkene gå i land og missionere i de engelske landsbyer, ved højvande måtte de blive på øen og fordybe sig i bøn, stilhed og arbejde. 

Dag 11 reflekterer Kristine over temaet "om ikke at føle sig god nok"

Vi er mange, der lever med den daglige knude i maven af angst for at begå fejl og ikke være gode nok. Med baggrund i sin egen personlige erfaring fortæller Kristine i dag historien om den engelske stalddreng Catmun, som fik sin stemme af Gud. Han levede i 600-tallets England.

Catmun troede ikke, han kunne synge. Derfor trak han sig altid tilbage til stalden, hver gang andre på glade aftener ville have ham til at bidrage til fællesskabet med sang og musik, når harpen gik rundt .Men en nat havde han en drøm, som forandrede hans liv.

"Syng for mig, Catmun", sagde en stemme i drømmen.

"Jeg kan ikke synge", sagde Catmun, "-og hvad skal jeg dog synge om?"

"Syng alligevel. Syng for mig. Syng om  verdens skabelse. Syng om naturen, " sagde stemmen, - og så begyndte Catmun at synge ...

Catmuns historie er dedikeret til alle os, der ikke føler os gode nok. Fordi han står som et menneske, der holdt op med at tro på, at han ikke var god nok. - Og da han holdt op med det, fik han en vigtig rolle at spille i verden.

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet - Type 5: Iagttageren (Afsnit 6 ud af 11)

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet - Type 5: Iagttageren (Afsnit 6 ud af 11)

April 6, 2021

Type 5 tilhører gruppen af hoved-mennesker, som er reflekterende og har et stort behov for at forstå og for at tilegne sig viden. Åbne for nye facts og indtryk. Kan være forskere eller opfindere. De hader at tiltrække sig opmærksomhed.

5´erens grundsynd er havesyge og påholdenhed.

De oplever ofte en indre tomhed og har derfor en dyb længsel efter at blive fyldt. De er grådige efter mere: viden, stilhed, plads, tid.

5´eren styrke "videbegærlighed" er også deres grundproblem, fordi de aldrig føler, de får samlet viden nok. De er vilde med modeller og systemer, der kan forklare ting om mennesker og om verden. 

5´eren falder ofte i fælden "nærighed". Med sig selv, sin tid, sine følelser og med sin viden, fordi de er bange for at miste sig selv. Har samlermani.

De er indadvendte og uafhængige. Mange munke, nonner og nørder er 5´ere.

5´erens tilgang til sine følelser går gennem hovedet, og hun efterrationaliserer følelser, som er opstået i  samvær med andre.

Den umodne 5´er tror, hun kan gardere sig i livet ved at tilegne sig viden om alt. Hun undgår følelser og alt, der kan begrænse hendes frihed og skabe afhængighed.

Den gennemsnitlige 5´er er analytisk, distanceret og abstrakt.

Den modne 5´er er opfindsom, klog og handlekraftig og har en stille indre kraft. Er i stand til at give slip på sig selv.

For at vokse som menneske må 5´eren gå fra tilbagetrukket observation af verden til handling i verden. 

Bibelske eksempel på en 5´er: Jesu mor Maria. Hun gemmer hyrdernes ord i sit hjerte og grunder over dem. Jesu discipel Thomas. Han er tvivleren og stoler kun på det, han ser med egne øjne. Først da han rører ved Jesu sår, sker der noget med Thomas, og så ender han med at blive en moden 5´er og meget aktiv i den tidligste menighed.

Kirkehistoriske eksempler på en 5´er: Hildegard af Bingen. Hun bliver syg af sine visioner og bliver først rask, da hun deler sine visioner med andre. Dietrich Bonhoeffer, tysk teolog. Han  går fra at være intellektuel til at blive politisk oprører under Hitlers regime. 

Forslag til bøn og meditation, som en 5´er kan have glæde af at praktisere:

- at meditere udefra og ind, dvs. at have et ydre objekt at fokusere på som fx et kors eller et lys.

- enkle, strukturerede bønner som fx Jesusbønnen "Herre, forbarm dig over mig".

- bibelmeditation som lectio divina kan hjælpe 5´eren til at holde fokus i gudsmødet.

- ordløs bøn eller kontemplation

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 10 ud af 12)

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 10 ud af 12)

April 6, 2021

Tag med Kristine Stricker Hestbech til øen Lindisfarne, som hun besøgte i november 2019. Øen hedder også Holy Island og har været et kristent og kulturelt knudepunkt i årene 500-900.

Dag 10 reflekterer Kristine over hvad det vil sige at være "den gode hjælper". 

Kristine fortæller igen historien om St. Martin af Tours, der gav sin halve kappe væk til en tigger, han mødte på sin vej, men i dag fortæller hun historien med en ny vinkel. Historien bærer nemlig på visdommen om at være "den gode hjælper". 

Mange i samfundet lever liv som hjælpere for andre, og man kan i den rolle ende med at føle sig helt udmattet. Det gør vi, fordi vi ofte kommer til at give hele kappen væk, fordi vi har lært, at en sand kristen ikke må sige nej. Men grænseløs opofrelse kræver ingen af os. Heller ikke Vorherre. - Og Martin satte en grænse for sin egen hjælpsomhed ved kun at give sin halve kappe bort. 

- Træn dig i at lytte til, hvor meget, du har at give. Måske er det kun halvt så meget, som du har troet, men det vil vise sig, at det er mere end nok.

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 9 ud af 12)

Med Kristine Stricker Hestbech på Lindisfarne (Dag 9 ud af 12)

March 28, 2021

Tag med Kristine Stricker Hestbech til øen Lindisfarne, som hun besøgte i november 2019. Øen hedder også Holy Island og har været et kristent og kulturelt knudepunkt i årene 500-900.

Dag 9 reflekterer Kristine over indholdet af vores forsætter: nytårsforsætter - fasteforsætter - livsforsætter. 

(OBS: Kristine kommer ved en fejl til at sige "dag 8", så du har ikke åbnet det forkerte afsnit i rækken, det er "dag 9".)

Forsætter er tanker om, at nu skal der ryddes op i sindet og kroppen, og vaner skal brydes. For mange handler forsætter om mad. Men i kristendommen er det ikke det, der kommer ind gennem munden, der betyder noget, men det, der kommer ud af munden.

Mens Kristine er på Lindisfarne, er det St. Martins dag (Mortens dag). Dagen er navngivet efter St. Martin af Tours. Og han er værd at tænke over i en tid med forsætter, fortæller Kristine i to historier om den katolske helgen.

Du får den første historie i dette afsnit. Tema: at give sin halve kappe bort

Martin blev født 316 e. kr., og han blev indrulleret i den romerske hær ligesom sin far. Han brød sig ikke om livet som soldat, men det var ikke tilladt at forlade hæren, så han levede et liv uden hjerte.

Men en dag, han er ude at ride, møder han en nøgen tigger, der råber til ham, om han ikke må få Martins kappe ... og fra den dag forandres Martins liv.

- Tænk over, hvor du skal give din halve kappe bort i dit daglige liv.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App