Havdrup kirkes Podcast

Med Bente Lybecker på opdagelse i Enneagrammet: Type 6 - Skeptikeren (Afsnit 7 ud af 11)

April 23, 2021

Type 6: Skeptikeren – tilhører gruppen af hoved-mennesker. De er ofte konservative og traditionelle og kan have svært ved at træffe en beslutning. Loyal og trofast og en meget almindelig type i den vestlige verden.

Grundbehov: sikkerhed og tryghed, for frygten spiller en stor rolle i deres liv.

Grundsynd: frygt – for at blive forladt eller for at mangle vejledning og støtte fra andre. De mangler tillid til sig selv og andre. De frygter ofte det værste og forudser alt det, der kan gå galt.

6´eren søger efter autoriteter, som kan give dem sikkerhed, som de kan læne sig op ad, men kan samtidig have et modsætningsfyldt forhold til autoriteter. 

Svaghed: De har tendens til at projicere egne svagheder over på andre. Har generelt et pessimistisk syn på sig selv, undervurderer egen succes og egne evner.

Sort-hvidt-verdensbillede: Kan falde for fundamentalisme af forskellig art; religiøs, politisk, ideologisk eller for hierarkiske systemer.

6´eren findes i 2 grundtyper:

De fobiske 6´ere: forsigtige og mistænksomme, ringe selvtillid, risiko for fejhed. De flygter.

De kontrafobiske 6´ere håndterer deres frygt ved at opsøge det farlige for at overvinde frygten. Frygten er en slags motor for deres handlinger, men de har ikke kontakt til frygten. Deres risiko er overmod.

6´eren kan håndtere deres frygt på 3 forskellige måder: 

  1. de kan flygte eller gå tilbage
  2. de kan gå frem
  3. de kan gå til siden (søge en autoritet ved deres side, som kan tage det farlige på sig og beskytte dem)

Den umodne 6´er: er afhængig, fordømmende, paranoid, defensiv, undgår fejl.

Den normale 6´er: er pligtopfyldende og forsigtig og hhv. autoritær/antiautoritær.

Den modne 6´er: Modig, trofast og tillidsfuld. Stabil og hviler i sig selv. God portion humor. 

Livsopgave: at løsrive sig fra ydre styring, tage ansvar for sit eget liv og se sin frygt i øjnene. Hvis det sker, kommer gaven: Selvopofrelse og mod.

Bibelske eksempler på en 6´er: - Timoteus (fobisk), - Jesu discipel Peter (kontrafobisk).

Berømte 6´er: - Kronprins Frederik eksempel på en moden 6´er, der hviler i sig selv, - Røde fra TV-serien Matador, som har et kompliceret forhold til autoriteter.

Forslag til Bøn og meditation for den hoved-centrerede 6´er, som skal styrkes i sin tillid til sig selv og til Gud:

Trospraxisgrupper, hvor man udveksler erfaringer og sætter ord på sine følelser, er sunde for en 6´er.

Kontemplation for Guds ansigt: Med fokus på åndedrættet kan 6´eren indånde Guds fred og ånde sin egen bekymring og uro ud.

Det kærlige tilbageblik på dagen: Tilbageblikket kan give stille og sikker vejledning til, hvor han eller hun med fordel kan bevæge sig hen i morgen.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App